رونق تولید در لرستان از شعار تا عمل

تولیدکنندگان لرستانی همواره با مشکلات مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در شرایط کنونی آن‌ها اعتقاددارند مدیریت نامناسب نقدینگی، ورود افراد نا متخصص به حوزه تولید، نبود تصمیم‌گیری‌های کلان و ثبات قوانین، بحران سیستم پولی و منفعل عمل کردن بعضی از دستگاه‌های اجرایی استان از مهم‌ترین مشکلات حوزه تولید لرستان هستند.

فیلم و کلیپ