انفجار مرگبار لوله گاز در کنتاکی آمریکا

٠
٠

مشرق/ در انفجار یک خط لوله انتقال گاز در منطقه مورلند در ایالت کنتاکی آمریکا 1 نفر کشته شد و 5 نفر زخمی و 5 تا 7 نفر هم ناپدید شده اند.