چهره ها/ ساره رشیدی با قیافه غمگین و دلخور

آخرین خبر/ ساره رشیدی با انتشار این عکس نوشت:
الان همه میان مینویسن چرا دلخوری ، چرا غمگینی ،
چرا انگار میخوای گریه کنی ....