کاهش تعداد بنگاه‌های مشکل دار به ۱۲۶۲ واحد

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری با اشاره به اینکه تعداد بنگاه‌های مشکل دار در سه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان اسفند ماه ۹۷ کاهش یافته است گفت: تعداد بنگاه‌های مشکل دار در اسفند ماه ۹۷ از ۱۳۵۱ به ۱۲۶۲ بنگاه مشکل دار رسیده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کریم یاوری، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری درباره تعداد بنگاه‌های مشکل دار در سه ماهه اول سال جاری گفت: تعداد بنگاه‌های مشکل دار در سه ماهه اول سالجاری نسبت به پایان اسفند ماه سال ۹۷ کاهش یافته است و از ۱۳۵۱ بنگاه در اسفند ۹۷ به ۱۲۶۲ بنگاه مشکل دار رسیده است. تعداد کارگران در بنگاه‌های مشکل دار حدود یکصدو چهل هزار نفر می‌باشد.

وی ادامه داد: وزارتخانه‌های صادر کننده مجوز برای بنگاه ها‌ی اقتصادی می‌بایستی در حل و فصل مشکلات بنگاه‌ها اهتمام نمایند. کارفرمایان، سهامداران، مدیران و کار آفرینان می‌بایستی نسبت به حل مشکلات بنگاه‌های تحت مسئولیت خود اقدام و رفع مشکل نمایند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جهت صیانت از نیروی کار، حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها و پایداری تولید وتثبیت اشتغال اهتمام ویژه نسبت به پیگیری و حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را دارد.

یاوری گفت:در سه ماهه اول سال جاری با حمایت از حدود بیش از چهار صدو هفتاد بنگاه حدود یکصد هزار فرصت شغلی تثبیت گردیده است.

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری اعلام کرد: کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها در شرایط اقتصادی فعلی می‌بایستی بیش از پیش در حل و فصل مشکلات بنگاه‌ها اهتمام نمایند و حتی المقدور جلسات کارگروه‌ها با حضور ذینفعان در محل بنگاه‌های اقتصادی مشکلدار برگزار نسبت به حل و فصل مشکلات به صورت میدانی و عملیاتی اقدام نمایند.

در سال ۹۷ کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها بیش از دو هزار جلسه برای بررسی و رسیدگی به وضعیت بنگاه‌ها تشکیل داده اند. تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری هم اکنون حدود ۲۶۲ هزار نفر می‌باشد.