ثمینی,استانداری,معاون,خرم آباد

خوب نبودن وضعیت لرستان در بحث کرونا/ مدارس را با کوچکترین خطری تعطیل خواهیم کرد

معاون استاندار لرستان به وضعیت استان از لحاظ بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: وضعیت استان مناسب نیست و رعایت مردم اجتناب ناپذیر است.